Bergakungen och hans slott
- Helge Ax:son Johnsons liv och verksamheter

Omslag till Bergakungen och hans slott - Helge Ax:son Johnsons liv och verksamheter

Boken "Bergakungen och hans Slott" förmedlar en bild av Helge Ax:son Johnson (1878-1941), näst äldste och nästan bortglömde sonen till Johnsonimperiets skapare, Axel Johnson. Efter att ha kommit i skuggan av sin storebror Axel bröt Helge sig loss och gick sin egen väg. Han blev en aktad donator och skapare av Berga-egendomen vid Horsfjärden, omfattande Berga slott medparkområde, Berga gård och lantbruksskola, gården Näringsberg och en stor jaktpark.

Sedan 1944 ägs Bergaegendomen av staten, och största delen har varit en helt sluten miljö för marin militär utbildning med örlogshamn och ett stort skjutfält och därmed begränsad tillgänglighet. År 2005 förändrades verksamheten då Vaxholms amfibieregemente flyttades hit. Inom området, bredvid Berga slott, har Helge Ax:son Johnsons stiftelse en tomt med ett intressant minneshus. Genom boken ges ett unikt tillfälle för allmänheten att ta del av dessa gömda skatter!

312 sidor, 834 bilder varav en del i färg. Utgiven på eget förlag 2011

Bokhandelspris 350 kr
(Akademibokhandeln i Handen C, Klackenbergs i Port 73 (Handen), Appeltoffts Bokhandel i Nynäshamn och Tyresö Bokhandel i Tyresö C)
Direktpris 300 kr + 80 kr porto/emballage        BESTÄLL »

 

Liv och död på Näringsberg

Omslag till Liv och död på Näringsberg

En socialhistorisk illustrerad roman, en beskrivning av det hårda livet på ett säteri i mitten av 1800-talet.
Boken bygger på verkliga händelser i Västerhaninge i mitten av 1800-talet. Näringsbergs gård ligger 1 mil söder om Västerhaninge kyrka, och var vid den tiden ett säteri. Gården ingick i ett fideikommiss med Sundby gård på Ornö, som kammarherren Gustav Hamilton, själv bosatt i Skåne, ärvt av en nära släkting. Liksom många herresäten förvaltades och drevs gården därför av en arrendator. Arrendatorn Hugo Fredrik Jaedrén var en hänsynslös herre, hatad av sina underställda. Genom boken löper den sanna berättelsen om mordet på gårdens arrendator vid mitten av 1850-talet. Läsaren får följa de inblandade från upptakten till följderna, som bland annat leder till den sista avrättningen vid Galgstenen på Jordbromalm. Verkligheten överträffar dikten! Dessa gripande människoöden ger samtidigt en inblick i människornas förhållanden och rättsuppfattningens förändring i Sverige under 1800-talet. Därefter skildras det fortsatta livet på Näringsberg och dess öde fram till idag.

168 sidor. Utgiven på eget förlag 2002

Direktpris 150 kr + 50 kr porto/emballage        BESTÄLL »

 

HaningeGlimtar från luften och marken

Omslag till HaningeGlimtar från luften och marken

Haninge kommun presenteras ur ett annorlunda perspektiv genom ett urval av stora flygfotografier i färgkompletterade med texter och bilder ur Haninge Hembygdsgilles arkiv. Flygningarna genomfördes huvudsakligen tidig vår 2003 med en del senare kompletteringar. Boken är ett tidsdokument i en progressiv tid. Flög och fotograferade gjorde Thorsten Nilsson. Bo Stjernström pekade ut objekten. Boken har kompletterats med intressanta fakta och bilder från marken. Den har producerats av Anita och Bo Stjernström på uppdrag av Haninge Hembygdsgille.

122 sidor, mest stora bilder i färg. Utgiven av Haninge Hembygdsgille 2006.

Direktpris 200 kr + 80 kr porto/emballage        BESTÄLL »

 

Dräktskick i Haninge

Omslag till Dräktskick i Haninge

I häftet beskrivs i första hand Haningedräkten, en av Ethel Carlsson rekonstruerad bygdedräkt för kvinnor och för män. Många bilder, de flesta i färg. Ingår som ett häfte i Haninge Hembygdsgilles skriftserie.

27 sidor, färgbilder. Utgiven av Haninge Hembygdsgille 1997.

UPPLAGAN SLUTSÅLD. Nytryckning är på gång.

Direktpris 30 kr + 15 kr porto/emballage

 

Innanför bogårdsmuren. Synligt och osynligt på Tyresö kyrkogård

Omslag till Innanför bogårdsmuren. Synligt och osynligt på Tyresö kyrkogård

Tyresö kyrka och kyrkogård omges av en bogårdsmur. Vad göms innanför den? Är alla som levt före oss glömda och ointressanta? Vi som arbetat med den här boken har fått en helt annan uppfattning. Här finns källan till många värdefulla historier kring intressanta människoöden, men även kyrkogården och murens historia sedan 1600-talet.
Den här boken är resultatet av ett fortsatt flerårigt forskningsarbete av den grupp som skrev ”Vi minns när Tyresö Gård var Tyresös centrum”. Vi har regelbundet träffats i en kamratcirkel i Vuxenskolans regi och samarbetat med Tyresö församling. Anita och Bo Stjernström har samanställt, redigerat och producerat boken.

108 sidor, många bilder. Utgiven av Tyresö församling 2008.

Direktpris 150 kr + 50 kr porto/emballage        BESTÄLL »

 

Vi minns när Tyresö Gård var Tyresös centrum

Omslag till Vi minns när Tyresö Gård var Tyresös centrum

En bok som tar er med till ett annorlunda Tyresö, låter er känna gamla miljöer och människor som levde och bodde i området från Tyresö Strand i norr till Vissvass i söder, från Gåsö i öster till Fårdala i väster för ca 50-100 år sedan. Boken är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan historiskt intresserade och erfarna Tyresövänner, som regelbundet träffats i studiecirkelform i Vuxenskolans regi.

Några kapitel har en huvudförfattare, andra är sammanfogade av gemensamma minnen och faktauppgifter. Alla har granskat allt, kommenterat, diskuterat och kompletterat varandras alster. Anita och Bo Stjernström har sedan sammanställt och redigerat boken på uppdrag av Tyresö kommun.

120 sidor, många unika bilder. Utgiven av Tyresö kommun 2003.

Slutsåld hos oss, finns ev. i Tyresö bokhandel och kan lånas på bibliotek. Pris: ca 200 kr